Op deze website vindt u informatie over bovengenoemde thema’s (in gekleurde balken) over NordRhein-Ruhr. Daarnaast kunnen beide drukpublicaties ook hier worden gedownload.


NORDRHEIN-RUHR-NL huis aan huis magazine
Deze uitgave heeft zich vanaf 2005 ontwikkeld tot hčt medium in Nederland met uitvoerige informatie van direct over de grens in Duitsland, met name NordRhein-Ruhr. Onderwerpen daarin zijn onder meer: toerisme, uitgaan, bouwen en wonen, inkopen doen, stadsfeesten, (kerst)markten, rondleidingen, sport, cultuur (zoals concerten en tentoonstellingen) en andere evenementen. HIER LINKS ZIET U DE ZOJUIST VERSCHENEN HERFST/WINTERUITGAVE
TIP: Klik op de afbeelding links om het laatst verschenen blad te kunnen zien en downloaden!


EXTRA LOCATIES VOOR AFHALEN BLAD


Jaarbrochure Nordrhein-Ruhr TOPEVENTS 2015

Bondsland NRW, gelegen aan de Nederlandse grens, biedt veel mogelijkheden tot leuke dagjes uit en voorlanger verblijf. Deze 40 pagina’s tellende jaarbrochure NordRhein-Ruhr Topevents met 100 highlights is te bestellen door een bedrag van € 5,- over te maken op rekeningnr. NL 45 INGB 0004 4287 15, t.n.v. E.H. van Oosten te Nijmegen o.v.v. NordRhein-Ruhr Topevents. Vergeet uw adres en postcode niet te vermelden! U ontvangt dan dit handzaam boekje binnen een week. per post.

TIP: klik op de afbeelding linksonder voor de electronische versie (voor lezen en download!